Gyorsmenü

Az Intézetről

A Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet rendeltetése, hogy az agrárgazdaság, a regionális fejlesztés, a turizmus-vendéglátás és a szaktanácsadás területén kutatási tevékenysége révén hozza létre, őrizze meg és fejlessze a tudományos és szakismereteket, felsőfokú oktatási tevékenysége révén pedig továbbadja ezeket a jövő gazdasági értelmiségének generációi számára. 
Fontos feladatunk, hogy a vidék fejlesztéséért, a vidék számára szükséges szakemberek képzése érdekében tevékenykedjünk és végezzük szakmai tevékenységi körünk bővítését, fejlesztését. Ezt a legkorszerűbb, naprakész ismeretek és módszerek alkalmazásával szeretnénk megvalósítani. Nem ismerünk megalkuvást a színvonal és a képzés minősége tekintetében. Az agrárium, a vidék fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységünk nem korlátozódhat csak a hagyományos feladatokra és szűk régiókra.
 
Az alkalmazott közgazdaságtani ismeretekre alapozva szeretnénk a gazdaság valóságát bemutatni mindazoknak, akik arra fogékonyak, és alapvető céljuknak tekintik a saját maguk és környezetük jólétének javítását.
 
Törekszünk a hallgatók világszemléletének formálására. A kurzusok során feltárjuk a gazdasági folyamatok okait, tendenciáit, a problémák megoldási lehetőségeit. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az elméleti, tankönyvszerű ismeretek átadásán túlmenően tréningszerűen demonstráljuk az elméletek gyakorlati érvényességét. Meggyőződésünk, hogy a jövő értelmiségi generációjával való foglalkozás nem nélkülözheti a személyes kapcsolatot. Ezért intézetünk oktatási módszertanában kiemelt hangsúlyt helyezünk a tutoriális, személyes konzultációs jellegű hallgató-oktató kapcsolat.
 
Az intézetünkben meglévő tudományos potenciál predesztinál minket arra, hogy a nagyhatású állami gazdaságpolitikai, ezen belül is az agrárpolitikai és regionális politikai, valamint az EU-val kapcsolatos szakmai intézkedések stratégiai elméleti bázisává váljunk, segítve a döntések tudományos megalapozását, a társadalmi és a gazdasági problémák megoldását.
 
Intézetünk hat tanszékre és négy Kutatóközpontra tagozódik:
 
Tanszékek:

  • Agrárgazdaságtani Tanszék
  • Civil Biztonság és Védelemtudományi Tanszék
  • KKV- és Vállalkozásfejlesztés Gazdaságtani Tanszék
  • Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék
  • Szaktanácsadási Tanszék
  • Turizmus-vendéglátás Tanszék               

 
Kutatóközpontok:

  • EFICON Kutatóközpont
  • Klímagazdaságtani Elemző és Kutatóközpont
  • Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Kutatóközpont

Intézetünk Szervezeti és Működési Szabályzatának letöltése.

 

Intézetünk előző honlapján jelentős számú hasznos anyag, hírarchívum található. Az előző honlap itt elérhető!
 
Az intézet címe és elérhetősége:
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
tel: 06-28/522-000/2060
fax: 06-28/410-802