EFICON Kutatóközpont

A Szent István Egyetem EFICON (European Food Innovation Cooperation Network) kutatócsoportját 2013-ban hozták létre az egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének dolgozói a korábbi EFIN (European Food Innovation Network) nevű hálózatból azzal a stratégiai céllal, hogy kapcsolatépítés segítségével hozzájáruljon a hozzáadottérték-termelő innovációk elősegítéséhez.
Kezdeti céljai az élelmiszervertikum szereplőinek összekapcsolása, élelmiszervertikum mentén létrejövő innovációk generálása és elterjesztése volt. A későbbiekben azonban a kutatócsoport kiterjesztette tevékenységi körét más jellegű kapcsolatok építésére és innovációk generálására.
A kutatócsoport munkáját elősegíti az egyetem rendelkezésére álló kapcsolati rendszer, amely rendszert mint stratégiai partnerek erősítik továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárkamara, valamint számos más szervezet mind a közszférában, mind az üzleti szférában. 
 
Kutatócsoport vezető: Dr. Tóth Tamás
 
Kutatócsoport tagjai:
 
Kutatócsoport hosszú távú céljai:
  1. Az innováció elősegítése a gazdaság mindhárom szektorában,
  2. Az élelmiszeripar fenntartható fejlődésének segítése, 
  3. Egy "élő és aktív" multilaterális kapcsolati háló kialakítása a gazdasági szektorok szereplői között, 
  4. Az erőforrásokat és a fogyasztókat összekötő fenntartható ellátási láncok létrehozásának támogatása, 
  5. Az üzleti szféra és a tudományos eredmények összekapcsolásának elősegítése,
  6. Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése.