MRC Kutatóközpont

A Multidiszciplináris Kutatóközpont (angol elnevezés: Multidisciplinary Research Centre – MRC) nevű szervezet 2017-ben jött létre a Szent István Egyetemen az EFICON (European Food Innovation Cooperation Network) kutatócsoport utódszervezeteként.
A kutatóközpontot területfejlesztési, gazdaságfejlesztési és agrárökonómiával foglalkozó szakemberek (oktatók, kutatók, PhD hallgatók) hozták létre és működtetik. A szervezet minőségi működését szavatolja, hogy kizárólag magas szintű szaktudással, fejlesztői szemléletmóddal és segíteni akarással jellemezhető tagok csatlakozását támogatja.
A szervezet küldetése, hogy a tagjainak összehangolt tevékenysége által gyakorlati és innovatív eredményeket hozó kutatásokat végezzen. A kutatóközpont több irányban, különféle területeken tevékenykedik, illeszkedve a tagok egyéni kutatási ambícióihoz és kompetenciáihoz. Ennek következtében a kutatóközpont fő profiljába a terület- és vidékfejlesztés, a településfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a turizmusfejlesztés, az agrárökonómia valamint a K+F+I menedzsment tartozik.
 
Kutatócsoport vezető: Dr. Tóth Tamás
 
Kutatócsoport hosszú távú céljai:
1.    Hozzájárulás települések és egyéb terek fejlesztéséhez,
2.    Gazdaságfejlesztés az egyes szereplők versenyképességének javítása által,
3.    Innováció támogatás a gazdaság szektoraiban és a civil szférában egyaránt,
4.    Az üzleti- és tudományos szférák közötti kapcsolat szorosabbra fűzése,
5.    A tudományos eredmények elterjesztése, gyakorlatba való átültetése.

 

A kutatócsoport főbb tevékenységei:
1.    Az üzleti szféra és a tudományos eredmények összekapcsolásának elősegítése
2.    Hálózatmenedzseri tevékenység a Kutatóközpont partnerei számára
3.    Innovációs tevékenység támogatása,
4.    Környezeti, gazdasági és társadalmi jellegű kutatások
5.    Kutatási együttműködés
6.    Oktatási programok készítése, lebonyolítása
7.    Projektmenedzsment
8.    Stratégiai és operatív tanulmányok készítése
9.    Szakmai workshopok, rendezvények szervezése, lebonyolítása
10.    Versenyképességi és innovációs potenciál felmérése településeken és egyéb terekben,
 
A kutatócsoport munkáját elősegíti az egyetem rendelkezésére álló kapcsolati rendszer, amely rendszert mint stratégiai partnerek erősítik továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárkamara, valamint számos más szervezet mind a közszférában, mind az üzleti szférában.