Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium

A Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium kimondottan azzal a céllal jött létre, hogy segítse a Szent István Egyetem azon vállalásának teljesülését, amely a társadalmi felzárkózás folyamatát próbálja előmozdítani, különös tekintettel a hazai - majd később a térség - cigány közösségeire.
Ennek részeként lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elmélyítése és az individuális elképzelések kibontakozására. Szellemi műhelyként magas színvonalú szakmaiság jellemzi és törekszik arra, hogy tagjai társadalmi érzékenységét elmélyítse. A Szakkollégium céljai továbbá, hogy segítse elkötelezett szakemberek felkészülését, majd a kérdéskörben való jövőbeni megjelenését, illetve kiemelt cél, hogy a roma hallgatók is minél nagyobb számban legyenek annak részesei.
A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával, előadás-sorozatok, kutatások, viták, konferenciák, közösségi programok szervezésével kívánja céljait megvalósítani.
A Szakkollégium szervezete az aktív szakkollégisták Közgyűlésből; az Elnök, az Alelnök,a Titkár és a Kutatásvezető által alkotott Elnökségből; valamint a szakmai tartalomért és kutatási programok koordinálásáért felelős Szakmai koordinátorokból tevődik össze.
Eddigi munkásságunk során két fontosabb rendezvény valósult meg  Cegléden (tréning) és Gödöllőn (kerekasztal-rendezvény) az NTP-SZKOLL -14  „Társadalom-, és vidékfejlesztés - a Gödöllői Szent István Egyetem Roma Szakkollégiumának fejlesztése” projekt keretein belül, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Tehetség Program és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatott.
A Cegléden 2015. június 22-23-án megtartott szakmai tréningen a partnerek és a Szakkollégium, illetve az egyetem vezetősége együttesen vitatta meg, milyen formában, hogy kellene majd eredményesen együttműködni, hálózatot építeni, valamint, hogy mik legyenek a jövőben a toborzás és a tehetség-gondozás legfontosabb szempontjai.
A ceglédi tréninget követően 2015 június 30-án került sor Gödöllőn arra a szakmai kerekasztal-rendezvényre, ahol a nyár végi, valamint az új iskolaév kezdéséhez rendelt feladatok kerültek meghatározásra, valamint a szakkollégium egyetemi beágyazódottságát még inkább elősegítő belső feladatokat határoztak meg a résztvevők.
Ezzel párhuzamosan több szakmai egyeztetést folytattunk azokkal az együttműködni tervezett partnerekkel, amelyek a jövőben segíthetik, hogy tehetséges roma és hátrányos helyzetű gyermekek a Gödöllői Szent István Egyetemen kívánjanak továbbtanulni, és ilyenformán a szakkollégiumba is eséllyel pályázhatnak majd.
Az előzetes helyszíni látogatásokon szakmai betekintést nyertünk a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium munkájába, a Hosszúpályiban és Nagyecseden zajló helyi tehetség-gondozó programokba.
A 2015/2016-os tanév őszi félévében a felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmutató, elméleti témájú szakkurzust hirdetünk  Dr. Kassai Zsuzsanna, Dr. Tóth Tamás, Dr. Káposzta József, Dr. Ritter Krisztián szakmai koordinátorok, valamint Forgács István romaügyi szakértő előadásában.
A tavaszi félévben az NTP-SZKOLL-15 pályázat keretein belül szeretnénk megvalósítani egy borsodi terepgyakorlat a korábban kialakított nagyecsedi, gönci, debreceni, ceglédi és hosszúpályi együttműködő partnerekkel, aktorokkal. A terepgyakorlat célja hogy a szakkollégisták gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodjanak. A hallgatók a gyakorlaton szerzett tapasztalataikról prezentációk segítségével számolnak majd be, kutatási eredményeikből kiadványt kerülhet kiadásra.
A 2015/2016-os tanév során az eddig említett tevékenységek mellett a Szakkollégium  részt kíván vállalni a szakkollégisták Tudományos Diákköri Konferenciára való felkészülésében, valamint önálló kutatási eredményeik publikálásának, prezentálásának előmozdításában.
 

A szakkollégium vezetője:

Czifra Rella

Elnök
Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Tel.: 30/3524-601
czifra.rella@gmail.com