Gyorsmenü

SZIE GTK TDK felhívás

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2015/2016. tanév őszi félévére meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudomány Kar
Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja.*

Fontos időpontok:

Jelentkezés és összefoglaló leadása:          2015. szeptember 30. (szerda) 14 óra
Pályamunka leadás előbírálatra:               2015. október 15. (csütörtök) –nem kötelező
Pályamunka leadása:                       2015. október 28. (szerda) 14 óra
Kari TD Konferencia időpontja:               2015. november 25. (szerda)
 

A Konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk indítani. Amennyiben egy témakörből kevesebb dolgozat készül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk, nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre bontjuk.

A TDK-ra történő jelentkezés módja:

A GTK TDK-ra jelentkezni 2015. szeptember 30-ig lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a pályamunka formai követelményei letölthetőek a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontjában.

Kérjük a formai követelmények megtekintését a honlapon!

A jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési lap, az összefoglaló és a fotó megküldése a tdk@gtk.szie.hu címre, valamint a kinyomtatott, a hallgató és a konzulens oktató által aláírt jelentkezési lap és összefoglaló SZIE GTK RGVI adminisztrációjában történő leadása. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lap és összefoglaló postai úton is megküldhető (postacím: SZIE GTK RGVI, Urbánné Malomsoki Mónika 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.), vagy a BKH TO-n is leadható.

A késve jelentkezők illetve a dolgozatot későn leadók pályamunkáit nem tudjuk elfogadni az időpontok közötti szűk határidők miatt!

Információ kérhető a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.

*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények, bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör menüpontban (http://www.gtk.szie.hu/tudomany/tudomanyos-diakkor/201516-tanev/kari-tdk...) megtalálhatóak.

A konferencia szervezését várhatóan az NTP-HHTDK-15 "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása" projekt támogatja, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

Gödöllő, 2015. augusztus 03.

Urbánné Malomsoki Mónika
GTK TDT elnöke

 

      

Kategóriák:
SZIE GTK TDK felhívás