Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék

Tisztelt Látogató !

A gazdálkodási irányú képzések egyik  dinamikusan fejlődő területe az operációk másnéven tevékenységek menedzsmentje. A hagyományos termelési szemléletet felváltja a stratégiai gondolkodás, a folyamat és rendszer szemlélet, amely át, meg át hatja a tevékenységek mindennapi szervezését és a gazdasági racionalitás, illetve az alapvető döntési területeinek fókuszpontjába helyezi.  Mind a  korszerű tevékenység-menedzsment, mind a modern logisztika az értékteremtés új nézőpontját testesíti meg.
Az elmúlt két  évtizedben a fejlett országok vállalatainak működését szó szerint forradalmasították a  testre szabott igények és a tőke-hatékonyságot ötvöző modellek, mind keletről, mind nyugatról hódítva meg az egész világot, „karcsúsítva” a vállalati és szervezeti rendszereket.

Tanszékünk célja, hogy olyan ismereket nyújtson, amellyel a leendő szakértők értőleg és kreatívan tudnak majd viszonyulni a reálfolyamatokhoz, képesek lesznek azt folyamatosan fejleszteni, illetve  az un. „teljes rendszer” számára is tudnak majd versenyelőnyöket generálni.

Küldetésünk
•    Tudomány, az oktatás és a gyakorlat hármas egységének erősítése a kutatócsoportunk működtetésével.
•    Magas minőségi szinten megfelelni az egyetemi üzleti képzéssel szemben támasztott igényeknek.
•    Küldetésünk, hogy  fiatal tanszékünk elismertsége növekedjék.
•    Stratégiai és ökonómiai gondolkodásra képes szakemberek képzése.
•    Vállalati kapcsolatok, egyetmi egyetemi tudás összekapcsolása, spin-off.
•    A „kutatás” legyen a „híd” az oktatás és a gyakorlat között.

A Tanszék üzleti szakterületei
Ellátási-lánc Menedzsment, vezetés és szervezés, menedzsment, vállalatgazdaságtan, innováció, K+F, minőségmenedzsment, logisztika, projektmenedzsment, döntéselmélet, stratégiai menedzsment, technológiamenedzsment, termelés-menedzsment, tudásmenedzsment, üzleti tervezés, üzleti modellezés, folyamat elemzés és audit, szimuláció, diszkrét esemény szimuláció,  értékáram kvantitatív modellezése, matematikai analízis, értéklánc elemzés, spin-off hasznosítás.

A Tanszék főállású vezető oktatói: Dr. Gyenge Balázs, Dr. Kozma Tímea, Dr. Zalainé Mészáros Kornélia, Tari Katalin.

A Tanszék vezetője Dr. Gyenge Balázs.

Kutatócsoport:
•    Gazdasági folyamat-elemzési és szimulációs kutató csoport

Fő kutatási terület rövid leírása
Kutatási tevékenységünket arra a tudományos bizonytalanságra alapozzuk, ami a társadalomtudományok, illetve gazdasági tudományok egyik legfontosabb kérdése köré csoportosul, vagyis a vállalatvezetőknek és tulajdonosoknak nincs egzakt módszere és mérőszáma mely megmondaná, hogy mely termelési tényezők milyen mértékben járulnak hozzá a szervezet kibocsátásához, eredményéhez, hatékonyságához.
A kérdések megválaszolásához, kutatócsoportjaink folyamatmodellezést, események diszkrét kvantifikálását, parametrikus programozását, ágens alapú, rendszerdinamikai elemzését és diszkrét esemény alapú szimulációját alkalmazza, majd az eredmények analitikus elemzésével és ismételt szimulációján alapuló szcenárióelemzésével tárhatunk fel új összefüggéseket. Alkalmazott módszereink közül kiemelném a diszkrét esemény és ágens alapú szimuláció módszerét, amely a legkorszerűbb módszerek közé tartozik, mégis egy már létező módszer, melyet eszközként használunk.   

MUNKATÁRSAK
Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens, tanszékvezető
Dr. Kozma Tímea  egyetemi adjunktus
Dr. Zalainé Mészáros Kornélia  egyetemi tanársegéd
Tari Katalin egyetemi tanársegéd

 

Őszinte tisztelettel,
Dr. Ph.D. Gyenge Balázs
tanszékvezető, egyetemi docens

 

 

Tanszékvezető: Dr. Ph.D. Gyenge Balázs
Adminisztráció Gyenge.Balazs@gtk.szie.hu
Cím: SZIE GTK, Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/
Fax: 28/522-089